Het Huis van gebed is

Een beweging die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te bidden. Ons uitgangspunt is een hartelijke liefde tot God en wat Hij tot ons zegt in de Bijbel. Lees meer over het Huis van Gebed


Overige links

Berichten

Agenda

Maandag 5 februari
Geen koffie drinken
verzet naar 19 febr.

Maandag 12 februari
19:45-22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 19 februari
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Wilke ’t Lam

Dinsdag 20 februari
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 28 februari
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Donderdag 1 maart
10:30-12:00 uur
Predikantenbidstond

Maandag 5 maart
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Heidi van Nifterik
(NEM Israël)-ovb

Maandag 5 maart
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.