Het Huis van gebed is

Een beweging die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te bidden. Ons uitgangspunt is een hartelijke liefde tot God en wat Hij tot ons zegt in de Bijbel. Lees meer over het Huis van Gebed


Overige links

Berichten

Agenda

Dinsdag 3 april
20:00 – 22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 9 april
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken met
Gerard en Alice van Asselt.
Zij vertellen over hun
uitzending naar Zambia

Woensdag 11 april
20:00 – 22:00 uur
Gebedsteam

Maandag 16 april
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Dinsdag 17 april
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Dinsdag 17 april
14.30 – 16.00 uur
Bidstond
Generale Synode PKN

 Maandag 7 mei
09:45-11:00 uur
Koffie drinken

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.