Gebedsteam (pastoraat)

Vrij van geestelijke slavernij

Misschien heb je ook wel eens iemand ontmoet die vastgelopen was in het leven, gevangen zat in zondige patronen of gebonden was, maar door de liefde van God en het gebed van toegewijde christenen daarvan vrij is geworden.

De Bijbel roept ons op om vrij te zijn (Gal. 5:13). De Heere Jezus is de grote Bevrijder. Hij kan mensen echt vrij maken en een nieuw leven geven (Joh. 8:36). Hij kan innerlijke genezing schenken en vrij maken van (demonische) gebondenheid.

Innerlijke genezing

Er zijn veel mensen, ook christenen, die innerlijk verwond zijn. Mensen die bijvoorbeeld in hun jeugd zijn miskend, mishandeld of misbruikt. Die dat misschien wel jarenlang hebben verdrongen of die dat als een geheim met zich mee dragen. Er kan sprake zijn van verslaving aan alcohol, gokken of porno.

Mensen die verslaafd zijn schamen zich daar vaak voor en komen er liever niet voor uit. Soms zijn er mensen die worstelen met geheime hardnekkige zonden waar zij maar niet mee kunnen afrekenen. Dergelijke geheimen kunnen zo op mensen drukken dat zij er door gehinderd worden in hun functioneren. Er zijn ook mensen die rondlopen met een permanent schuldgevoel of die depressief zijn.

Misschien ben jij iemand die worstelt met innerlijke wonden of hardnekkige zonden. Wat kan het een geweldige verlichting geven als je je geheim deelt met een vertrouwd iemand. Het gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding wil je daarbij helpen, door naar je te luisteren en samen de pijn of de strijd bij God te brengen.

Vrij worden van (demonische) gebondenheid

Soms heeft de boze in ons leven voet aan de grond gekregen. Vaak hebben we daar dan zelf de deur voor opengezet, door onszelf met occultisme in te laten, door een paranormaal genezer te bezoeken of door met een bedenkelijke alternatieve geneeswijze in zee te gaan.

Bepaalde hardnekkige zonden kunnen ook de deur open hebben gezet naar boze machten. Zelfs kan er sprake zijn van negatieve bindingen vanuit het voorgeslacht. Daardoor kun je blokkades ervaren in je geestelijke leven, bijvoorbeeld bij het bijbellezen of bidden.

Wat is het dan heerlijk om te weten dat de Heere Jezus is gekomen om ons vrij te maken van iedere gebondenheid. Het gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding kan in de Naam van de Heere Jezus bidden voor verbreking van demonische gebondenheid.

Wie zijn wij?

Het gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding is onderdeel van het Huis van Gebed in Nunspeet. Het gebedsteam is interkerkelijk en voor alle inwoners van Nunspeet en omgeving beschikbaar.

Wat zijn wij niet?

Gebed voor innerlijke genezing en bevrijding is geen vervanging voor therapie, hulpverlening of pastoraat vanuit de eigen kerkelijke gemeente, maar wil daar een aanvulling op zijn. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met een psycholoog, psychiater, hulpverlener of arts.
Als iemand lid is van een kerkelijke gemeente adviseren wij dringend om ook de pastoraal verantwoordelijke van de gemeente erbij te betrekken of op de hoogte te stellen.

Wat doen wij?

Globaal volgen wij de volgende stappen:

 1. Het eerste is een kennismakingsgesprek met de hulpvrager. Daarbij is geheimhouding gewaarborgd.
 2. Vervolgens wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Dat kan eventueel door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier of vragenlijst.
 3. Nu volgen gesprekken en gebed met de hulpvrager waarvoor uitgebreid de tijd genomen wordt.
  • Belangrijke onderdelen van deze ontmoetingen zijn:
  • schuldbelijdenis doen over zonden die verwoestend hebben doorgewerkt. Als er sprake is geweest van contacten met het occulte zal ook dat beleden moeten worden als zonde. ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.’ (Jak. 5:16);
  • vergeving uitspreken naar mensen naar wie wrok wordt gekoesterd;
  • zo nodig in de Naam van Jezus Christus verbreken van banden met duistere machten;
  • bidden om (een nieuwe) vervulling met de Heilige Geest.
 4. Soms is enige tijd van nazorg nodig, omdat niet alles in één keer een plek kan krijgen of opgeruimd kan worden.
 5. Indien nodig wordt er geadviseerd om professionele hulpverlening te zoeken.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je terecht bij de contactpersoon
van het gebedsteam:

Marjon van de Kolk
marjon.kolk1964@gmail.com