Almachtige God

Almachtige God,
geef dat in de duisternis van deze wereld
Uw waarheid ons altijd verlicht.
Schenk ons geopende ogen voor Uw waarheid
om aan U onderdanig te zijn als Uw ware leerlingen,
en door Uw Woord en Geest geleid,
onze loopbaan te volbrengen
en eindelijk tot die zalige rust te komen,
die Uw eniggeboren Zoon voor ons verworven heeft. Amen.

(Johannes Calvijn, 1509-1564)

Agenda

OKTOBER 2018

Maandag 1 oktober
09:45-11:00 uur koffie drinken
met presentatie van
Evelien van Dis.

Maandag 8 oktober
19:30 – 21:00 uur
Bidstond Koraaleiland
in het Venster

Woensdag 10 oktober
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Dinsdag 16 oktober
13:30-14:30 uur
Voorgangersgebedsuur

Maandag 5 november
09:45-11:00 uur koffie drinken