Almachtige God

Almachtige God,
geef dat in de duisternis van deze wereld
Uw waarheid ons altijd verlicht.
Schenk ons geopende ogen voor Uw waarheid
om aan U onderdanig te zijn als Uw ware leerlingen,
en door Uw Woord en Geest geleid,
onze loopbaan te volbrengen
en eindelijk tot die zalige rust te komen,
die Uw eniggeboren Zoon voor ons verworven heeft. Amen.

(Johannes Calvijn, 1509-1564)