Bidden in het Huis van Gebed

In het Huis van Gebed komen gelovigen bij elkaar die in God geloven zoals Hij Zich in Jezus Christus heeft bekendgemaakt.

We zijn jonger of ouder en hebben een verschillende geestelijke en kerkelijke achtergrond.

We komen samen voor de lofprijzing en de aanbidding van God. Om Hem te danken en te smeken. Om schuld te belijden en ons te verootmoedigen. Om voor elkaar en voor anderen te danken en te bidden: voor Christus’ Gemeente en voor de komst van Gods Koninkrijk voor het Joodse volk en voor alle volken, ook voor ons Nederlandse volk.

Samen bidden helpt om te volharden in het gebed. Het verrijkt het gebed doordat we elkaar aanvullen. Het versterkt in het geloof, de hoop en de liefde. Het smeedt een onderlinge band.

Daarom komen we van maandag tot en met zaterdag elke morgen en avond samen op vastgestelde gebedsuren samen.

Van harte welkom!

Overige informatie