Bidden in het Huis van Gebed

In het Huis van Gebed Nunspeet komen gelovigen bij elkaar die in God geloven zoals Hij Zich in Jezus Christus heeft bekendgemaakt.

We zijn jong en oud en hebben een verschillende geestelijke en kerkelijke achtergrond.

We komen samen voor de lofprijzing en de aanbidding van God. Om Hem te danken en te smeken. Om schuld te belijden en ons te verootmoedigen. Om voor elkaar en voor anderen te danken en te bidden: voor Christus’ Gemeente en voor de komst van Gods Koninkrijk voor het Joodse volk en voor alle volken, ook voor ons Nederlandse volk.

Samen bidden helpt om te volharden in het gebed. Het verrijkt het gebed doordat we elkaar aanvullen. Het versterkt in het geloof, de hoop en de liefde. Het smeedt een onderlinge band.

Daarom komen we van maandag tot en met zaterdag elke morgen en avond samen op vastgestelde gebedsuren samen (zie de tijden onderaan deze pagina). Daarnaast zijn er nog andere activiteiten die door het Huis van Gebed Nunspeet worden georganiseerd. Zie daarvoor de maandelijkse agenda.

Hoe ziet ons gebedsuur eruit?

Onze dagelijkse gebedsuren ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Een deelnemer/ster heeft de leiding;
 • We zingen enkele liederen uit verschillende liedbundels;
 • Wie de leiding leidt het openingsgebed;
 • We lezen uit de Bijbel;
 • We luisteren naar een meditatie over het Bijbelgedeelte; zelf gemaakt of uit een dagboek;
 • We zingen een lied dat aansluit op de meditatie;
 • We zijn een ogenblik stil voor persoonlijke meditatie of gebed;
 • We delen met elkaar opmerkingen/vragen over Bijbelgedeelte en meditatie;
 • We verzamelen gebedspunten we bidden in stilte of nemen deel aan het kringgebed; en
 • We bidden met elkaar het ‘Onze Vader’ we zingen een slotlied.

Waar bidden we voor?

Tijdens de dagelijkse gebedsuren bidden we voor mensen dichtbij en ver weg. We bidden voor persoonlijke noden en noden in onze omgeving en in de wereld. Verder staan we per dag stil bij één van de volgende thema’s:

 • Christus’ Gemeente (maandag);
 • Zending en evangelisatie (dinsdag);
 • Regeringen en samenleving (woensdag);
 • Jongeren en ouderen (donderdag);
 • De wereld van de Islam en andere wereldgodsdiensten (vrijdag); en
 • Israël en het Midden-Oosten (zaterdag).

We vinden het fijn wanneer je een keer aanwezig wilt zijn. Hartelijk welkom!

Tijden gebedsuren

De dagelijkse gebedsuren vinden van maandag tot en met zaterdag plaats om:

 • ’s ochtends van 08.45 tot 09.45 uur
 • ’s avonds van 19.00 tot 19.45 uur

Verder zijn er diverse andere activiteiten en gebedsuren. Hiervoor verwijzen we naar de maandelijkse agenda.