Hoe ziet ons gebedsuur eruit?

Ons gebedsuur ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • een deelnemer/ster heeft de leiding
  • we zingen enkele liederen uit verschillende bundels (Psalmen in oude en nieuwe berijming, Opwekkingsliederen, hervormde gezangen 1938, Liedboek en bundel Johannes de Heer)
  • wie de leiding heeft bidt
  • we lezen uit de Bijbel
  • we luisteren naar een meditatie over het Bijbelgedeelte; zelf gemaakt of uit een dagboek
  • we zingen een lied dat aansluit op de meditatie
  • we zijn een ogenblik stil voor persoonlijke meditatie of gebed
  • we delen met elkaar opmerkingen/vragen over Bijbelgedeelte en meditatie
  • we verzamelen gebedspunten we bidden in stilte of nemen deel aan het kringgebed
  • we bidden met elkaar het ‘Onze Vader’ we zingen een slotlied

We hopen, dat de opzet van ons gebedsuur jou uitnodigt om met ons mee te doen. We vinden het fijn wanneer jeĀ een keer aanwezig wilt zijn. Hartelijk welkom!