Waarom bidden?

God eren

God heeft ons, mensen, geschapen om Zijn liefde en genade met ons te delen.

Na de zondeval in het paradijs zoekt Hij Adam en Eva op. Hij belooft herstel van de verbroken relatie door de komst van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hoe kunnen we onze Schepper én Redder meer eren en danken dan tot Hem te spreken in onze gebeden?

Contact met God hebben

God spreekt met ons in Zijn Woord, de Bijbel, en door Zijn Heilige Geest om contact met ons te hebben. Hoe kunnen wij beter contact met Hem hebben dan door met Hem te praten in onze gebeden?

Mensen bij God brengen

Mensen, die we liefhebben, willen we het beste geven wat mogelijk is. Wat kunnen we beter voor hen doen dan ze bij God brengen in onze gebeden om door hen gezegend te worden?
‘Voor mensen bidden is naastenliefde op de knieën’.