God eren

God heeft ons, mensen, geschapen om Zijn liefde en genade met ons te delen.

Na de zondeval in het paradijs zoekt Hij Adam en Eva op. Hij belooft herstel van de verbroken relatie door de komst van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hoe kunnen we onze Schepper én Redder meer eren en danken dan tot Hem te spreken in onze gebeden?