Bidden voor de verkiezingen

Bidden voor de verkiezingen

Op  15 maart gaan we naar de stembus. Ook dit keer telt elke stem.
We willen u oproepen om uw stem ook te laten tellen tijdens het gebedsuur, de avond voor de verkiezingen. De Bijbel leert ons om voor de overheden (hooggeplaatsten) te bidden (1 Timotheüs 2:1,2). Juist in deze tijd is het belangrijk om te bidden om goede leiders voor ons land en te bidden voor een regering naar Gods wil. Bid u met ons mee?

U bent van harte welkom op dinsdagavond 14 maart van 19.00-19.45 uur in de Open Hof, Meester Drostweg 10. Na een korte inleiding, verzorgd door ds. De Groot, gaan we met elkaar bidden en brengen we ons land voor Gods troon. Daarna is er gelegenheid een kopje koffie / thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Het tijdstip is bewust zo gekozen dat mensen die ’s avonds nog een andere afspraak hebben, voorafgaand ook bij het gebedsuur kunnen zijn.

Huis van Gebed

Agenda

Maandag 5 februari
Geen koffie drinken
verzet naar 19 febr.

Maandag 12 februari
19:45-22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 19 februari
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Wilke ’t Lam

Dinsdag 20 februari
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 28 februari
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Donderdag 1 maart
10:30-12:00 uur
Predikantenbidstond

Maandag 5 maart
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Heidi van Nifterik
(NEM Israël)-ovb

Maandag 5 maart
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.