Nacht van Gebed 16/17 juni 2017

Nacht van Gebed In de nacht van 16 op 17 juni bidden christenen van alle leeftijden voor de vervolgde kerk. We ontmoeten elkaar in kerken en huiskamers door heel Nederland, Vlaanderen en ook in Nunspeet.  Uw en jouw gebed maakt

Pinkstergebedsuren – Wachten op de Heilige Geest

In Handelingen 1, net voordat Jezus voor de ogen van de discipelen werd opgenomen in een wolk, geeft Jezus hen de opdracht om te wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Zijn discipelen gingen daarop naar

Bidden voor de verkiezingen

Bidden voor de verkiezingen Op  15 maart gaan we naar de stembus. Ook dit keer telt elke stem. We willen u oproepen om uw stem ook te laten tellen tijdens het gebedsuur, de avond voor de verkiezingen. De Bijbel leert ons

Week van Gebed 2017

Gebedsweek 2017 24-7 Nunspeet 2017: ‘HONGER NAAR GOD’ “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al die dingen zullen je erbij gegeven worden” Van zaterdag 14 januari (16:00 uur) tot en met vrijdag 27 januari (10:00 uur)

Pinkstergebedsuren 2016

Een (on)zichtbaar Koninkrijk Wij verlangen naar interkerkelijke eenheid (tijdens de Pinkstergebedsuren 2016). Verlangt u ook zo naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in Nunspeet? Kijk jij ook zo uit naar een doorbraak van Gods Koninkrijk in ons dorp? Strekken

Dag van vasten – 24/7 en Revive

Op zaterdag 26 september is er van 10.00 tot 16.00 uur een dag van vasten. Wilke het Lam van het Huis van gebed zal deze dag leiden. Deze dag is onderdeel van een driedaagse van bidden en vasten georganiseerd door

Kroonbede – gebedsuur voor koningshuis en overheid

Op D.V. maandag 14 september geven we gehoor aan de Bijbelse opdracht om te bidden voor politiek en overheid, het koningshuis en allen die daar hooggeplaatst zijn. Hoe moeilijk is het om in deze roerige tijd te weten wat goed

Openingsavond Gebedsseizoen 2015 op 8 september in Nunspeet

Beste bidders in Nunspeet, Voor DV dinsdagavond 8 september willen we jou van harte uitnodigen voor een openingsavond van het gebedsseizoen. Op deze avond zal er een korte inleiding verzorgt worden door één van de bestuursleden van het Huis van

Samen bidden in Nunspeet tijdens de Pinksterbeden 2015

In de week voorafgaand aan Pinksteren komen we elke avond samen in de Hervormde Dorpskerk. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd om aan deze momenten van bezinning, gebed en lofprijzing deel te nemen. Het is een goede voorbereiding op het

Hervormingsbede 2014

Terug naar de Bron Vrijdagavond 31 oktober wordt er om 20:00 uur een interkerkelijke Hervormingsavond in de Hervormde Dorpskerk in Nunspeet gehouden. Op deze avond herdenken we de Reformatie, een belangrijke gebeurtenis in de kerkgeschiedenis. De Reformatie ontstond vanuit het diepe verlangen

Dagelijks gebed

maandag - zaterdag
morgen- en avondgebed
08.45 - 09.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf eenvoudig in
voor onze nieuwsbrief.

Inloopochtend

elke donderdag
10.00 - 12.00 uur

Agenda

September 2017

Maandag 4 september
09:45-11:00 uur
Koffie drinken en bezoek
van Bep en Louis Brosky

Donderdag 7 september
10.30-12.00 uur
Predikantenbidstond

Woensdag 13 september
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Maandag 18 september
19.30 – 21.15 uur
Bidstond Koraaleiland
in het Venster

Dinsdag 19 september
13.30-14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 20 september

14.00- 15.30 uur
Bidstond voor Kenia

Maandag 25 september
10:00 uur Koffie drinken
spreker: Wilke ’t Lam