Heilige en liefdevolle Here Jezus

Heilige en liefdevolle Here Jezus, vul mijn hart met Uw vrede. Vul mijn ogen met Uw liefde. Vul mijn mond met Uw woorden. Vul mijn handen met Uw kracht en Uw zegeningen, om U en anderen lief te hebben en

Almachtige God

Almachtige God, geef dat in de duisternis van deze wereld Uw waarheid ons altijd verlicht. Schenk ons geopende ogen voor Uw waarheid om aan U onderdanig te zijn als Uw ware leerlingen, en door Uw Woord en Geest geleid, onze

U bent mijn gerechtigheid

Here Jezus Christus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben Uw zonde: U hebt op Zich genomen, wat van mij is, en mij gegeven, wat van U is. U hebt op Zich genomen, wat U niet was, en hebt mij

Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen. Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volkeren, in het bijzonder

Onder Uw bescherming

O Heer, dank U dat U deze dag ten einde hebt gebracht; dank U dat U mijn lichaam en ziel rust geeft. Uw hand heeft mij vandaag beschermd en bewaard. Vergeef me mijn gebrek aan geloof en alles wat ik

Ik dank U

Ik dank U, mijn hemelse Vader, door Jezus Christus, Uw lieve Zoon, dat U mij deze dag zo genadig heeft behoed. En ik bid U dat U mij al mijn zonden wilt vergeven, waar ik onrecht heb gedaan, en mij

Agenda

Dinsdag 3 april
20:00 – 22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 9 april
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken met
Gerard en Alice van Asselt.
Zij vertellen over hun
uitzending naar Zambia

Woensdag 11 april
20:00 – 22:00 uur
Gebedsteam

Maandag 16 april
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Dinsdag 17 april
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Dinsdag 17 april
14.30 – 16.00 uur
Bidstond
Generale Synode PKN

 Maandag 7 mei
09:45-11:00 uur
Koffie drinken

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.