Almachtige God

Almachtige God

Almachtige God, geef dat in de duisternis van deze wereld Uw waarheid ons altijd verlicht. Schenk ons geopende ogen voor Uw waarheid om aan U onderdanig te zijn als Uw ware leerlingen, en door Uw Woord en Geest geleid, onze loopbaan te volbrengen en eindelijk tot die zalige rust te komen, die Uw eniggeboren ZoonLees meer overAlmachtige God[…]

U bent mijn gerechtigheid

U bent mijn gerechtigheid

Here Jezus Christus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben Uw zonde: U hebt op Zich genomen, wat van mij is, en mij gegeven, wat van U is. U hebt op Zich genomen, wat U niet was, en hebt mij gegeven, wat ik niet was. (Maarten Luther, 1483-1546)

Dankgebed

Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen. Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten. Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit deLees meer overDankgebed[…]

Ik dank U

Ik dank U

Ik dank U, mijn hemelse Vader, door Jezus Christus, Uw lieve Zoon, dat U mij deze dag zo genadig heeft behoed. En ik bid U dat U mij al mijn zonden wilt vergeven, waar ik onrecht heb gedaan, en mij deze nacht ook genadig wilt behoeden. Want ik beveel mijn ziel en mijn lichaam enLees meer overIk dank U[…]