Heilige en liefdevolle Here Jezus

Heilige en liefdevolle Here Jezus, vul mijn hart met Uw vrede. Vul mijn ogen met Uw liefde. Vul mijn mond met Uw woorden. Vul mijn handen met Uw kracht en Uw zegeningen, om U en anderen lief te hebben en

Almachtige God

Almachtige God, geef dat in de duisternis van deze wereld Uw waarheid ons altijd verlicht. Schenk ons geopende ogen voor Uw waarheid om aan U onderdanig te zijn als Uw ware leerlingen, en door Uw Woord en Geest geleid, onze

U bent mijn gerechtigheid

Here Jezus Christus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben Uw zonde: U hebt op Zich genomen, wat van mij is, en mij gegeven, wat van U is. U hebt op Zich genomen, wat U niet was, en hebt mij

Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen. Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volkeren, in het bijzonder

Onder Uw bescherming

O Heer, dank U dat U deze dag ten einde hebt gebracht; dank U dat U mijn lichaam en ziel rust geeft. Uw hand heeft mij vandaag beschermd en bewaard. Vergeef me mijn gebrek aan geloof en alles wat ik

Ik dank U

Ik dank U, mijn hemelse Vader, door Jezus Christus, Uw lieve Zoon, dat U mij deze dag zo genadig heeft behoed. En ik bid U dat U mij al mijn zonden wilt vergeven, waar ik onrecht heb gedaan, en mij

Agenda

SEPTEMBER 2019

U bent van harte welkom tijdens de dagelijkse gebedsuren van 08:45 – 09:45 en/of 19:00 – 19:45 uur in het Huis van Gebed Nunspeet aan de Brinkersweg 27 in Nunspeet. Tevens staat in September de volgende bijzondere momenten gepland, waarbij u ook van harte welkom bent:

Woensdag 11 september:
14:00-15:30 uur
Bidstond voor Kenia
Locatie: Huis van Gebed, Brinkersweg 27 in Nunspeet

Vrijdag 13 september:
20:00-22:00 uur
Revive aanbiddingsavond
Locatie: De Bron, Meester Drostweg 6 in Nunspeet

Dinsdag 24 september:
13:30-14:30 uur
Voorgangersgebedsuur (med. door. ds. J. Swager)
Locatie: Huis van Gebed, Brinkersweg 27 in Nunspeet

Vrijdag 27 september:
20:00-22:00 uur
Revive aanbiddingsavond
Locatie: De Bron, Meester Drostweg 6 in Nunspeet