Corona

Als gevolg van het corona virus en de daarbij geldende maatregelen en voorschriften zien wij ons genoodzaakt om vanaf heden het Huis van Gebed te sluiten voor de dagelijkse gebeds- en aanbiddingsuren. We nodigen u uit om vanuit uw eigen huis het gebedswerk voort te zetten.

Het bestuur beraadt zich momenteel op de ontstane situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om het gebedswerk en elkaar te verbinden in deze tijd. Dit zal op de korte termijn worden gecommuniceerd op de website en via de e-mail.