Dag van verootmoediging en gebed in Nunspeet

Dag van verootmoediging en gebed in Nunspeet

In verband met de nood van onze tijd, in kerk en samenleving, houdt het Huis van Gebed op D.V. ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 12, ingang Whemeplein, van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur een DAG VAN VEROOTMOEDIGING EN GEBED voor de christelijke gemeenten en de christenen in de burgerlijke gemeente in Nunspeet.

We komen bij elkaar om samen te luisteren naar God en naar elkaar, om samen te bidden en te zingen; om ons te verootmoedigen vanwege onze zonden – als christenen en als christelijke gemeenten; beginnend bij eigen hart en huis – én om genade te smeken voor Christus’ Gemeente in onze dorpen, tot haar herstel in eenheid en waarheid. Ds M.D. Geuze hoopt deze dag te leiden.

De HEERE zegt door de profeet Joël: ‘Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de HEERE, uw God, en roep tot de HEERE’ (1:14). Ieder die deze oproep leest en daaraan gehoor wil geven is van harte welkom, jongeren en ouderen!

Wilt u bidden voor deze dag en voor uw deelname er aan?

Voor deelname graag aanmelden via het e-mailadres: info@huisvangebednunspeet.nl (door corona is het aantal plaatsen beperkt).