Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering
van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen.
Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en
de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten.

Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit de volkeren en
wij bidden U om haar herstel in waarheid en eenheid, tot zegen van
Israël en de volkeren, in het bijzonder van ons Nederlandse volk.

Wij danken U voor de overheden, door U ingesteld, op mondiaal,
nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau en
wij bidden U dat zij U en allen voor wie zij verantwoordelijk zijn
zullen dienen uit liefde, in wijsheid en met zorg. Helpt U hen!

Wij danken U als de Eigenaar en Gever van alle goede gaven en
wij bidden U om wijsheid om Uw goede gaven op de juiste wijze
te gebruiken. Help hen, die lijden door de financiële crisis!

Wij danken U als Gever, Onderhouder en Genezer van het leven en
wij bidden U om nieuw leven, om gezondheid en genezing,
om U te dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor U,
al de dagen van ons leven.

Agenda

Maandag 5 februari
Geen koffie drinken
verzet naar 19 febr.

Maandag 12 februari
19:45-22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 19 februari
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Wilke ’t Lam

Dinsdag 20 februari
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 28 februari
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Donderdag 1 maart
10:30-12:00 uur
Predikantenbidstond

Maandag 5 maart
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Heidi van Nifterik
(NEM Israël)-ovb

Maandag 5 maart
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.