Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering
van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen.
Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en
de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten.

Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit de volkeren en
wij bidden U om haar herstel in waarheid en eenheid, tot zegen van
Israël en de volkeren, in het bijzonder van ons Nederlandse volk.

Wij danken U voor de overheden, door U ingesteld, op mondiaal,
nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau en
wij bidden U dat zij U en allen voor wie zij verantwoordelijk zijn
zullen dienen uit liefde, in wijsheid en met zorg. Helpt U hen!

Wij danken U als de Eigenaar en Gever van alle goede gaven en
wij bidden U om wijsheid om Uw goede gaven op de juiste wijze
te gebruiken. Help hen, die lijden door de financiële crisis!

Wij danken U als Gever, Onderhouder en Genezer van het leven en
wij bidden U om nieuw leven, om gezondheid en genezing,
om U te dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor U,
al de dagen van ons leven.

Agenda

Maandag 4 december
09:45-11:00 uur
Koffie drinken

Donderdag 7 december
10.30 – 12.00 uur
predikanten bidstond

Maandag 11 december
20.00 uur – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Dinsdag 12 december
13.30 – 14.30 uur
voorgangersgebedsuur

Woensdag 20 december
14.00 – 15.30 uur
bidstond voor Kenia

Maandag 8 januari 2018
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Marianne Hendrikse