Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering
van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen.
Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en
de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten.

Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit de volkeren en
wij bidden U om haar herstel in waarheid en eenheid, tot zegen van
Israël en de volkeren, in het bijzonder van ons Nederlandse volk.

Wij danken U voor de overheden, door U ingesteld, op mondiaal,
nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau en
wij bidden U dat zij U en allen voor wie zij verantwoordelijk zijn
zullen dienen uit liefde, in wijsheid en met zorg. Helpt U hen!

Wij danken U als de Eigenaar en Gever van alle goede gaven en
wij bidden U om wijsheid om Uw goede gaven op de juiste wijze
te gebruiken. Help hen, die lijden door de financiële crisis!

Wij danken U als Gever, Onderhouder en Genezer van het leven en
wij bidden U om nieuw leven, om gezondheid en genezing,
om U te dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor U,
al de dagen van ons leven.

Dagelijks gebed

maandag - zaterdag
morgen- en avondgebed
08.45 - 09.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf eenvoudig in
voor onze nieuwsbrief.

Inloopochtend

elke donderdag
10.00 - 12.00 uur

Agenda

Oktober 2017

Dinsdag 3 oktober
20:00-22:00 uur
Overleg deel besturen HvG/Revine

Donderdag 5 oktober
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Woensdag 11 oktober
14.00 – 15.30 uur
Bidstond voor Kenia

Dinsdag 24 oktober
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Maandag 23 oktober
20:00-22:00 uur
Vergadering besturen HvG/Revive

Maandag 30 oktober
19.30 – 21.00 uur
Bidstond Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Maandag 6 november
09:45-11:00 uur
Koffiedrinken en bezoek
van Matthias van t Hof.
Hij komt vertellen over zijn
opleiding aan een Bijbelschool