Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering
van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen.
Wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en
de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten.

Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit de volkeren en
wij bidden U om haar herstel in waarheid en eenheid, tot zegen van
Israël en de volkeren, in het bijzonder van ons Nederlandse volk.

Wij danken U voor de overheden, door U ingesteld, op mondiaal,
nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau en
wij bidden U dat zij U en allen voor wie zij verantwoordelijk zijn
zullen dienen uit liefde, in wijsheid en met zorg. Helpt U hen!

Wij danken U als de Eigenaar en Gever van alle goede gaven en
wij bidden U om wijsheid om Uw goede gaven op de juiste wijze
te gebruiken. Help hen, die lijden door de financiële crisis!

Wij danken U als Gever, Onderhouder en Genezer van het leven en
wij bidden U om nieuw leven, om gezondheid en genezing,
om U te dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor U,
al de dagen van ons leven.

Dagelijks gebed

maandag - zaterdag
morgen- en avondgebed
08.45 - 09.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf eenvoudig in
voor onze nieuwsbrief.

Inloopochtend

elke donderdag
10.00 - 12.00 uur

Agenda

Donderdag 1 december
10.30-12.00 uur: Predikanten bidstond

Maandag 5 december
09.45 – 11.00 uur: Gebedsuur + koffiedrinken

Woensdag 7 september
14.00-15.30 uur: Gebed voor Kenia
20.00-22.00 uur: Bestuursgebed

Donderdag 8 december
20.15-21.15 uur: toerusting
‘Stille Tijd, hoe vul je dat in?’
Open Hof kerk
(bij voldoende deelname)

Dinsdag 13 december
13.30-14.30 uur: Voorgangersgebedsuur

Donderdag 15 december                                                                                                      20.15-21.15 uur: toerusting
‘Stille Tijd, hoe vul je dat in?’
Open Hof kerk
(bij voldoende deelname)