Dankgebed

Wij danken U, God van Israël en van alle volkeren, voor de uitvoering
van Uw heilsplan voor deze aarde, door U geschapen, en
wij bidden U om de spoedige komst van Uw Koninkrijk voor Israël en
de volkeren, in het bijzonder voor het Midden-Oosten.

Wij danken U voor Uw ene Gemeente uit Israël en uit de volkeren en
wij bidden U om haar herstel in waarheid en eenheid, tot zegen van
Israël en de volkeren, in het bijzonder van ons Nederlandse volk.

Wij danken U voor de overheden, door U ingesteld, op mondiaal,
nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau en
wij bidden U dat zij U en allen voor wie zij verantwoordelijk zijn
zullen dienen uit liefde, in wijsheid en met zorg. Helpt U hen!

Wij danken U als de Eigenaar en Gever van alle goede gaven en
wij bidden U om wijsheid om Uw goede gaven op de juiste wijze
te gebruiken. Help hen, die lijden door de financiële crisis!

Wij danken U als Gever, Onderhouder en Genezer van het leven en
wij bidden U om nieuw leven, om gezondheid en genezing,
om U te dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor U,
al de dagen van ons leven.

Dagelijks gebed

maandag - zaterdag
morgen- en avondgebed
08.45 - 09.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf eenvoudig in
voor onze nieuwsbrief.

Inloopochtend

elke donderdag
10.00 - 12.00 uur

Agenda

SEPTEMBER

Donderdag 1 september
10.30 – 12.00 uur: Predikanten bidstond

Maandag  5 september
09.45 – 11.00 uur: Gebedsuur en koffiedrinken; presentatie door en bidden voor Janet van Middendorp   

Dinsdag 6 september
19.45 – 21.30 uur: Gebed voor start winterwerk (kerkelijke activiteiten, ambtsdragers, gemeenten)
Locatie: De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5, Nunspeet

Woensdag 7 september
14.00 – 15.30 uur: Gebed voor Kenia

Maandag 12 september
09.45 – 11.00 uur: Gebedsuur + koffiedrinken
Presentatie door en bidden voor Louis en Bep Brosky  

Dinsdag 13 september
20.00 – 22.00 uur: Vergadering Gebedsteam Huis van Gebed

Woensdag 14 september
20.00 – 22.00 uur: Bestuursvergadering

Maandag 19 september
19.30 – 21.00 uur: Gebedsavond voor Koraaleiland
Locatie: Het Venster, Elburgerweg 15, Nunspeet

Vrijdag 23 september
10.00 – 14.00 uur: Wandelen met de Wandelende Tak door Amsterdam

Dinsdag 27  september
13.30 – 14.30 uur: Voorgangersgebedsuur

‘U bent een volk dat door de Heere verlost is.
Hij is een schild en een hulp voor u,
Hij is uw majesteitelijke zwaard…’

Deut. 33:29b (HSV)