‘Een bijzondere samenkomst’ in Nunspeet (Joël 1:14, 2:15,16)

‘Een bijzondere samenkomst’ in Nunspeet (Joël 1:14, 2:15,16)

Afgelopen zaterdag, 30 oktober 2021, werd in het hart van ons mooie dorp – op een historische plaats waar al eeuwenlang Christus’ Gemeente bij elkaar komt -, de Dag van verootmoediging en gebed voor alle achttien christelijke gemeenten en voor alle christenen in de burgerlijke gemeente Nunspeet gehouden. Een historische dag. We luisterden met elkaar naar Joël 1:1-14; 2:12-18; 2 Kron. 7:12-16; Ps. 130 en 1 Joh. 1:8-2:2. Aan de orde kwamen: verootmoediging: wat, waarom, hoe en hoop? In het licht van de Bijbel. We baden en we zongen. We deelden met elkaar wat God ons gaf.

‘s Morgens waren er ongeveer twintig personen aanwezig en ‘s middags hetzelfde aantal, onder wie enkele jongeren. Enkele oudsten – genoemd in Joël 1 en 2 – waren aanwezig, die hun kerkenraad vertegenwoordigden.

Het gemeentebestuur stuurde enkele gebedspunten in naar aanleiding van COVID-19 en wenste ons Gods zegen toe.

Hartelijk dank aan allen die voor deze dag gebeden hebben en die eraan deelgenomen hebben. Ook dank aan organist Van Dijk, koster Rekers en het kerkelijk bureau voor hun medewerking.

Verootmoediging en gebed zijn nodiger dan ooit in deze ernstige tijd! Laten we erin volharden!