Heilige en liefdevolle Here Jezus

Heilige en liefdevolle Here Jezus,
vul mijn hart met Uw vrede.
Vul mijn ogen met Uw liefde.
Vul mijn mond met Uw woorden.
Vul mijn handen met Uw kracht en Uw zegeningen,
om U en anderen lief te hebben en te dienen, mijn leven lang,
door de kracht van Uw Heilige Geest, tot eer van U, hemelse Vader. Amen.

(vrij naar Wilkin van de Kamp)

Agenda

OKTOBER 2018

Maandag 1 oktober
09:45-11:00 uur koffie drinken
met presentatie van
Evelien van Dis.

Maandag 8 oktober
19:30 – 21:00 uur
Bidstond Koraaleiland
in het Venster

Woensdag 10 oktober
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Dinsdag 16 oktober
13:30-14:30 uur
Voorgangersgebedsuur

Maandag 5 november
09:45-11:00 uur koffie drinken