Ik dank U

Ik dank U, mijn hemelse Vader,
door Jezus Christus,
Uw lieve Zoon,
dat U mij deze dag
zo genadig heeft behoed.

En ik bid U
dat U mij al mijn zonden wilt vergeven,
waar ik onrecht heb gedaan,
en mij deze nacht
ook genadig wilt behoeden.

Want ik beveel mijn ziel en mijn lichaam
en alles in Uw handen.

Moge Uw heilige engel met mij zijn,
opdat de boze vijand
geen macht over me krijgt.

(Maarten Luther, Gebeden, p. 67)