Ik dank U

Ik dank U, mijn hemelse Vader,
door Jezus Christus,
Uw lieve Zoon,
dat U mij deze dag
zo genadig heeft behoed.

En ik bid U
dat U mij al mijn zonden wilt vergeven,
waar ik onrecht heb gedaan,
en mij deze nacht
ook genadig wilt behoeden.

Want ik beveel mijn ziel en mijn lichaam
en alles in Uw handen.

Moge Uw heilige engel met mij zijn,
opdat de boze vijand
geen macht over me krijgt.

(Maarten Luther, Gebeden, p. 67)

Agenda

OKTOBER 2018

Maandag 1 oktober
09:45-11:00 uur koffie drinken
met presentatie van
Evelien van Dis.

Maandag 8 oktober
19:30 – 21:00 uur
Bidstond Koraaleiland
in het Venster

Woensdag 10 oktober
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Dinsdag 16 oktober
13:30-14:30 uur
Voorgangersgebedsuur

Maandag 5 november
09:45-11:00 uur koffie drinken