Agenda

Maandag 5 februari
Geen koffie drinken
verzet naar 19 febr.

Maandag 12 februari
19:45-22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 19 februari
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Wilke ’t Lam

Dinsdag 20 februari
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 28 februari
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Donderdag 1 maart
10:30-12:00 uur
Predikantenbidstond

Maandag 5 maart
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Heidi van Nifterik
(NEM Israël)-ovb

Maandag 5 maart
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.