Boeken ds. Geuze

VOOR DE TOERUSTING VAN GEMEENTELEDEN

Ds. M.D. Geuze, oud-predikant van de Hervormde Gemeente in Nunspeet en oud-coördinator van het Huis van Gebed aldaar, schreef de volgende boeken voor de toerusting van gemeenteleden. Deze boeken zijn niet gepubliceerd, maar u kunt ze gratis in PDF formaat krijgen via onderstaande download-links:

 • Leer ons strijden in de gebeden. Bijbels dagboekje over volharden in het bidden, 2016
 • Dank, dank nu allen God. Bijbels dagboekje over het danken van God, 2017
 • Loof God, loof Hem overal! Bijbels dagboekje over het loven van God, 2017
 • Kom, laten wij aanbidden! Bijbels dagboekje over het aanbidden van God, 2017
 • Wees blij in God. Bijbels dagboekje over de vreugde in God, 2017
 • Uitverkiezende liefde voor u. Bijbelwoorden over Gods verkiezing, 2019
 • Nieuwe en oude dingen in het Koninkrijk van God. Geloofsbezinning met het oog op het Koninkrijk van God, 2019
 • Wij zijn Koningen! Eerherstel voor het Koningschap van God, van Jezus Christus en van de gelovigen, 2020
 • Bouw Uw Koninkrijk en Uw Gemeente. Eerherstel voor het Koningschap van Jezus Christus tot zegen van Zijn Gemeente, van Israël en de volken, 2020
 • Volg Mij! Bijbels dagboekje over leerling van Jezus zijn, 2020
 • Israël heeft toekomst. 52 luisteroefeningen bij Bijbelwoorden over de toekomst van het Joodse volk, 2020
 • Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Bijbels dagboekje over rechtvaardig in Jezus Christus door het geloof, 2021
 • Vader in de hemel, hoe groot is Uw liefde! Voor overdenking, dankzegging, lofprijzing en aanbidding, 2021
 • Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde! Voor overdenking, dankzegging, lofprijzing en aanbidding, 2021
 • Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde! Voor overdenking, dankzegging, lofprijzing en aanbidding, 2021
 • Zie, Ik kom spoedig! Dagboek (voor een jaar) over Jezus Christus’ openbaring van Zijn terugkomst aan en door Zijn leerlingen en in Zijn openbaring aan Johannes, 2021
 • Luisteroefeningen bij het Evangelie naar Johannes, 2022
 • Luisteroefeningen bij de Brieven van Johannes, 2022
 • In gesprek met Paulus over zijn brief aan Christus’ gemeente in Efeze, 2022
 • Hoe zullen zij prediken? Bijbelwoorden over de prediking met preekschetsen, 2022.

De meeste boeken zijn in de vorm van een dagboekje voor een maand. De hoofdstukken bestaan uit een Bijbelwoord, een overdenking, een gebed en vragen voor overdenking en bespreking. Ze kunnen gebruikt worden in persoonlijke stille tijd, in het gezin en in een kring. Het zijn luisteroefeningen bij woorden van God. ‘Hoe dichter bij de bron, hoe helderder het water’’. Neem en bid, lees en overdenk, en ontvang Gods zegen!

Deze boeken zijn niet gepubliceerd, maar u kunt ze gratis in PDF formaat krijgen via onderstaande download-links! We wensen u veel zegen toe bij het lezen!