Nacht van Gebed 16/17 juni 2017

Nacht van Gebed

In de nacht van 16 op 17 juni bidden christenen van alle leeftijden voor de vervolgde kerk. We ontmoeten elkaar in kerken en huiskamers door heel Nederland, Vlaanderen en ook in Nunspeet.  Uw en jouw gebed maakt verschil voor onze vervolgde  broers en zussen. Luister tijdens de nacht naar hun verhalen en steun hen in gebed.  Zetten u en jij  één avond of een deel van de nacht apart om met ons mee te bidden ?

Wij komen bij elkaar in de  Wheme bij de Hervormde Dorpskerk tussen 20.00 uur tot 01.00 uur. Je kunt op ieder moment in en uit lopen.
Adres: Ds. de Bouterlaan 5 Nunspeet

U en jullie  zijn hartelijk welkom

Zie ook www. Open Doors.nl

Agenda

Maandag 5 februari
Geen koffie drinken
verzet naar 19 febr.

Maandag 12 februari
19:45-22:00 uur
Bestuursvergadering

Maandag 19 februari
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Wilke ’t Lam

Dinsdag 20 februari
13.30 – 14.30 uur
Voorgangersgebedsuur

Woensdag 28 februari
20:00-22:00 uur
Gebedsteam

Donderdag 1 maart
10:30-12:00 uur
Predikantenbidstond

Maandag 5 maart
09:45 – 11:00 uur
Koffie drinken en
presentatie door
Heidi van Nifterik
(NEM Israël)-ovb

Maandag 5 maart
19:30 – 21:00 uur
Bidstond voor Koraaleiland
in ‘Het Venster’

Psalm 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar Zijn Woord.