ANBI-beschikking

Het Huis van Gebed in Nunspeet heeft een ANBI-beschikking waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Als bestuur van het Huis van Gebed in Nunspeet hechten wij aan transparantie. Daarom kan je onderaan op deze pagina onze jaarrekeningen en activiteitenverslagen downloaden. Tevens is een verwijzing opgenomen naar de pagina, waarin de samenvatting van het beleid is weergegeven.

Voor de overige publicatie-eisen is de informatie elders in onze website te raadplegen.

Naast het meebidden en danken, deelnemen aan de activiteiten, kopen van uitgegeven boeken kun je ons ook steunen met een éénmalige of periodieke gift. Het IBAN nummer is NL31 RABO 0139 4450 48 van het Huis van Gebed in Nunspeet.

Beloningsbeleid: het Huis van Gebed werkt met vrijwilligers en derhalve worden er geen loonkosten uitbetaald. De bestuursleden ontvangen ook geen bezoldiging voor hun werk.

Het RSIN van het Huis van Gebed Nunspeet is 8122.64.861.