Geschiedenis

Het Huis van Gebed Nunspeet kent een lange geschiedenis. Voor detailinformatie over deze geschiedenis verwijzen wij naar het volgende document: Geschiedenis HvG

Een belangrijk moment in de geschiedenis van het Huis van Gebed Nunspeet betrof de samenvoeging met Stichting Revive. Voor meer informatie over de geschiedenis van Stichting Revive verwijzen wij naar het volgende document: Revive chronologische gebeurtenissen tot 2020

In onderstaande opsomming beschrijven wij de recente geschiedenis vanaf november 2019 – het moment waarop beide stichtingen zijn samengegaan:

  • 29 november 2019: De Stichting Revive en de Stichting Huis van Gebed gaan samen verder als Stichting Huis van Gebed. In het nieuwe logo wordt onder de naam Huis van Gebed toegevoegd: Verlangen naar herleving. De samenkomsten van Revive blijven in De Bron, schoolgebouw aan de Mr.Drostweg te Nunspeet. De dagelijkse gebedssamenkomsten van het Huis van Gebed blijven aan de Brinkersweg 27. Intussen zijn er, op verzoek van Blijmare,  besprekingen met boekhandel Blijmare. Zij gaan een nieuwe locatie betrekken aan de Stationslaan 10G. Het Huis van Gebed zou achter  de winkel een zaal kunnen huren. Een deel van Blijmare is bedoeld voor gesprekken met mensen die binnenlopen. Er is zo een mogelijkheid om – indien gewenst – meer persoonlijk te praten in het achterliggende Huis van Gebed;
  • 1 maart 2020: Jonathan van der Plas wordt stagiair in het HvG vanuit de opleiding Godsdienst en pastoraat aan de CHE. In mei 2021 hoopt hij zijn stage klaar te hebben;
  • 1 juni 2020: De Stichting Huis van Gebed huurt de zaal achter boekhandel Blijmare en richt die in als Huis van Gebed. Achter de boekhandel bevindt zich een ruimte waar nu de dagelijkse gebedsuren van het Huis van Gebed gehouden worden. De gesprekken van het pastoraal team, de bijeenkomst van de predikanten van de Noordwest Veluwe, de voorgangersgebedsuren, de Kenia bidstonden en overige activiteiten die zich voordoen, vinden ook plaats in deze ruimte. Ook is de ruimte tijdens openingstijden van de boekhandel opengesteld voor persoonlijk gebed. De gebedssamenkomsten voor Koraal eiland, die ook uitgaan van de Stichting Huis van Gebed, worden gehouden in Het Venster, omdat er ongeveer twintig personen aan deelnemen. Die passen niet in het Huis van Gebed aan de Stationslaan. Het Huis van Gebed is toegankelijk voor mensen tijdens de dagelijkse gebedsuren, de openingstijden van boekhandel Blijmare en op afspraak;
  • 1 juli 2020: Het Huis van Gebed, Stationslaan 10G wordt geopend.