Onze activiteiten

Het Huis van Gebed ontplooit verschillende activiteiten, waaronder:

  • bezinningsbijeenkomsten
  • algemene bidstonden
  • bidstonden voor predikanten en voorgangers
  • het uitgeven van een nieuwsbrief
  • ondersteunen van gebedsgroepen
  • toerustingavonden
  • het uitgeven van boeken ten bate van het Huis van Gebed