Wie zijn wij?

Het Huis van Gebed Nunspeet is een stichting die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te volharden in het gebed.

Uitgangspunt van het Huis van Gebed Nunspeet is een hartelijke liefde tot de Bijbel als het Woord van God én tot de Heere Jezus Christus als de Messias van Israël en de Redder van de wereld.

Wij willen bidden in verootmoediging, verzoening, vertrouwen en verwachting.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
– Jonathan Varwijk;
– Hans Storm;
– Leuni Geuze-Meijers; en
– Ronald Rouvoet

Voor meer informatie over het bestuur kunt u e-mailen naar het e-mailadres: info@huisvangebednunspeet.nl.

Ereleden:
– ds. M.D. Geuze
– Mevr. E. Hardlooper – Rekers
– de heer G.J. Mekenkamp

Leden van de Raad van Advies:
Cor Oudijn
– Arjen Vos
– Bert Varwijk