Wie zijn wij?

Het Huis van Gebed is een stichting die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te volharden in het gebed.

Uitgangspunt van het Huis van Gebed is een hartelijke liefde tot de Bijbel als het Woord van God én tot de Heere Jezus Christus als de Messias van Israël en de Redder van de wereld.

Wij willen bidden in verootmoediging, verzoening, vertrouwen en verwachting.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Erik Beelen,  voorzitter
ds. Wim ten Voorde sr.
Jonathan Varwijk (gebedswerker)
Ronald Rouvoet
Christian Lokhorst

Ereleden:
ds. M.D. Geuze
Mevr. E. Hardlooper – Rekers
G.J. Mekenkamp

Leden van de Raad van Advies:
G. Bout
Mevr. H. N. Knol
C. H. Oudijn
H. A. Tijssen