Pinkstergebedsuren 2016

Een (on)zichtbaar Koninkrijk

Wij verlangen naar interkerkelijke eenheid (tijdens de Pinkstergebedsuren 2016). Verlangt u ook zo naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in Nunspeet?

Kijk jij ook zo uit naar een doorbraak van Gods Koninkrijk in ons dorp? Strekken jullie je ook uit naar de vruchten en gaven van de Heilige Geest? Ik wel, en ik weet dat er zoveel meer mensen zijn in Nunspeet die daar naar verlangen en daarvoor is er maar één weg, bidden!

Eensgezindheid binnen de kerken, eenheid tussen gelovigen over kerkmuren heen, niemand minder dan de Heere Jezus heeft daar om gesmeekt. Zouden wij er dan niet met Hem om smeken en ons daar naar uitstrekken? In de week voor Pinksteren wordt hier iets van in de praktijk gebracht tijdens de interkerkelijke Pinkstergebedsuren 2016, waarin wordt gebeden, gesmeekt om meer van de Heilige Geest, samen met broeders en zusters uit allerlei kerken en gemeenten in Nunspeet.

Kom het gebedsfront versterken!

Waar?
Wanneer?       
Hoe laat?
Voor wie?
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, Nunspeet
Maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei
19.30 – 20.15 uur
Voor alle gelovigen!

Namens het Huis van Gebed,

Gea Wijnbergen
Wilke het Lam