Pinkstergebedsuren 2016

Een (on)zichtbaar Koninkrijk

Wij verlangen naar interkerkelijke eenheid (tijdens de Pinkstergebedsuren 2016). Verlangt u ook zo naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in Nunspeet?

Kijk jij ook zo uit naar een doorbraak van Gods Koninkrijk in ons dorp? Strekken jullie je ook uit naar de vruchten en gaven van de Heilige Geest? Ik wel, en ik weet dat er zoveel meer mensen zijn in Nunspeet die daar naar verlangen en daarvoor is er maar één weg, bidden!

Eensgezindheid binnen de kerken, eenheid tussen gelovigen over kerkmuren heen, niemand minder dan de Heere Jezus heeft daar om gesmeekt. Zouden wij er dan niet met Hem om smeken en ons daar naar uitstrekken? In de week voor Pinksteren wordt hier iets van in de praktijk gebracht tijdens de interkerkelijke Pinkstergebedsuren 2016, waarin wordt gebeden, gesmeekt om meer van de Heilige Geest, samen met broeders en zusters uit allerlei kerken en gemeenten in Nunspeet.

Kom het gebedsfront versterken!

Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Voor wie?
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, Nunspeet
Maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei
19.30 – 20.15 uur
Voor alle gelovigen!

Namens het Huis van Gebed,

Gea Wijnbergen
Wilke het Lam

Agenda

APRIL 2019

U bent van harte welkom tijdens de dagelijkse gebedsuren van 08:45 – 09:45 en/of 19:00 – 19:45 uur in het Huis van Gebed Nunspeet aan de Brinkersweg 27 in Nunspeet. Tevens staan in de maand april 2019 de volgende bijzondere momenten gepland, waarbij u ook van harte welkom bent:

Vrijdag 12 april:
20:00-22:00 uur
Revive aanbiddingsavond
Locatie: De Boemerang, Stationsplein 24 in Nunspeet

Dinsdag 16 april:
17:00-19:00 uur
Revive aanbiddingsavond in samenwerking met Jeugdgroep Eljakim
Thema: Bidden en vasten
Locatie: De Boemerang, Stationsplein 24 in Nunspeet

Vrijdag 19 april:
Goede Vrijdag – geen avondgebed

Vrijdag 19 april:
21:00-22:30 uur
Revive aanbiddingsavond in samenwerking met Jeugdgroep Eljakim
Thema: Bidden en vasten
Locatie: De Boemerang, Stationsplein 24 in Nunspeet

Maandag 22 april:
Tweede Paasdag – geen morgen- en avondgebed

Dinsdag 23 april:
13:30-14:30 Voorgangersgebedsuur
Locatie: Huis van Gebed Nunspeet, Brinkersweg 27 in Nunspeet

Dinsdag 23 april:
14:30-15:30 Bidden voor Generale Synode PKN
Locatie: Huis van Gebed Nunspeet, Brinkersweg 27 in Nunspeet

Woensdag 24 april:
20:00-22:00 uur
Vergadering bestuur Huis van Gebed
Locatie: Huis van Gebed Nunspeet, Brinkersweg 27 in Nunspeet