HELP! Christus’ Gemeente is in nood - M.D. Geuze

€5,00

In voorraad

Categories
Boeken

Bidden om de Bedieningen in de gemeente

In veel christelijke gemeenten is er vandaag een groeiende belangstelling en openheid voor het voortgaande werk van de Heilige Geest:
voor de vervulling met de Heilige Geest en voor de toerusting met Zijn gaven. Deze situatie vraagt om leiding in de plaatselijke gemeenten en in het geheel van Christus’ Gemeente.
Hiervoor heeft de Here Jezus Christus bedieningen gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, enz. Dit boekje wil een bijdrage leveren aan bezinning op en gebed om deze bedieningen.

Heer, ontferm U over ons,
kom en heel ons land/Uw Kerk.
Reinig met Uw vuur.
Raak ons nu aan.
Wij buigen neer en
roepen tot U, Heer.
O Heer, ontferm U over ons.

Opwekkingsliederen 328

Gewicht
0.8
Width
15
Length
21
Gewicht
138