Streef om te profeteren! - M.D. Geuze

€5,00

In voorraad

Categories
Boeken

Lessen voor beginners

In Christus’ wereldwijde Gemeente komen profetische gedeelten van de Bijbel hoe langer hoe meer aan de orde in prediking en toerusting. Dit gebeurt met het oog op de terugkomst van de Heere Jezus Christus en de komst van Zijn Koninkrijk voor Israël en de volken.

De gave van profetie én de bediening van profeet worden hoe langer hoe meer herontdekt. Er worden boeken over geschreven, conferenties aan gewijd, profetenscholen gehouden, enz.

Dit boekje is een eerste handreiking om zich te bezinnen op én zich te oefenen in de dienst van de profetie, tot opbouw van Christus’ Gemeente en tot de komst van Gods Koninkrijk.

Profeet, sta op! Profeet, ga profeteren,
want voordat Ik als Rechter komen zal,
moet zich Mijn volk geheel tot Mij bekeren!
(Ezechiël 37:9,19; Romeinen 11:26)

Gewicht
0.4
Width
14.8
Length
21
Gewicht
74