Zie, Ik zend u de profeet Elia - M.D. Geuze

€5,00

In voorraad

Categories
Boeken

Bijbels dagboekje voor ‘de laatste dagen’ vóór Christus’ komst en Koninkrijk

Sinds Pinksteren leven we in de laatste dagen vóór de terugkomst van de Heere Jezus, Die komt om Zijn Koninkrijk op te richten voor Israël en de volken. Deze laatste dagen korten in én de tekenen der tijden nemen toe in aantal en kracht. Satan weet, dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij treedt steeds bruter op als de grote leugenaar en moordenaar. Voorbereiding op deze tijd, die al zwaarder wordt, is dringend nodig volgens de schrijver.

Vóór Jezus’ eerste komst op aarde heeft God Johannes de Doper gestuurd – een profeet ‘in de kracht’ van Elia – om Israël op Zijn komst en werk voor te bereiden. Vóór Jezus’ tweede komst – voor de grote en ontzagwekkende oordeelsdag – zal God één of meer profeten ‘in de geest en de kracht’ van Elia sturen om Zijn Gemeente en de wereld op Zijn terugkeer voor te bereiden. Om de Gemeente toe te rusten, zodat zij gaat letten op de tekenen der tijden. Anders moet Hij komen om de aarde met de ban te slaan en dat wil Hij niet. Zo groot zijn Zijn liefde en zorg voor Zijn volk Israël, voor Christus’ Gemeente en voor de aarde die Hij geschapen heeft. De Elia-bediening van, in en voor Christus’ Gemeente en voor de wereld is van grote betekenis.

Over deze bediening kunnen we veel leren en van het leven en de bediening van Elia en die van Johannes de Doper.

Gewicht
0.7
Width
14.8
Length
21
Gewicht
124