Revive Goes Online

Revive Goes Online

#ReviveGoesOnline is een initiatief van de Revive Aanbiddingsavonden. Check deze website elke maandag, woensdag en vrijdag voor updates. Op maandagen delen we een lied, op woensdagen iets inhoudelijks en op vrijdagen een filmpje van een van ons!

Filmpje van Jorein

Helaas is dit al weer de laatste keer #ReviveGoesOnline. Heb je er wat aan gehad? Wij hopen dat we jou de afgelopen tijd hebben mogen bemoedigen! Jorein deelt vandaag nog een laatste keer iets met jullie in het filmpje hiernaast, kijken dus!

Op deze pagina kun je nog is rustig teruglezen wat er allemaal is langsgekomen.

Tobias deelt

Romeinen 8:28:
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
Deze tekst blijft me verbazen.
Ik wil jullie en mezelf aanmoedigen om God te danken! Te danken voor dat Hij alles ten goede laat meewerken voor hen die Hem liefhebben. Het is zo wonderlijk dat Gods plan zo geniaal is, dat dit voor alles, echt alles, geldt!
Dit maakt ons perspectief zo anders. Het maakt namelijk dat wij naar problemen kunnen kijken en God kunnen vragen wat Hij ons hierin wil laten zien en leren, en hoe Hij dit ten goede zal keren.
Denk hier eens over na in deze week en dank de Vader! Hij is geweldig!

Lied van Hidde

Elke maandag delen we een lied. Vandaag is Hidde aan de beurt. Hij heeft gekozen voor het lied ‘Ik weet hoe goed mijn God is’ van Reyer.

Soms dan weet je het allemaal even niet meer, ben je bang voor de toekomst en de keuzes die je moet maken. Dat is menselijk. God is geen mens. God is goed. “Wat de toekomst ook zal zijn, ik heb deze zekerheid: Ik weet hoe goed mijn God is”!

Christianne deelt

Elke woensdag deelt iemand van het Revive team iets inhoudelijks. Vandaag de beurt aan Christianne!

Vandaag is het mijn beurt om iets met jullie te delen. Iets waarmee ik jullie kan of wil bemoedigen. Als ik heel eerlijk ben, voor mij is dat momenteel best moeilijk. Ik betrap mezelf erop dat ik de laatste tijd aan het eind van de dag vaak moet bekennen dat ik te weinig tijd met God heb doorgebracht. Misschien wel iets wat jullie herkennen? In onze maatschappij, waarin alles zo snel en vluchtig plaatsvindt, is het vaak lastig om een moment van rust in te plannen en tijd voor God te nemen. In de ochtend ben ik vaak nog niet helemaal wakker, de dag verloopt en in de avond ben ik te moe om nog echt de tijd voor God te maken. De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik me vaak rusteloos voel en in tijden van Corona voelt het een beetje alsof ik in een sleur beland. Echt contact met God leek ver weg.
Nu lees ik regelmatig een boekje, geschreven door Sarah Young. Dit boekje kreeg ik van mijn oma, voordat ik vorig jaar voor een jaar naar Noord-Afrika vertrok, om daar als zendeling te werken. Nu was ik afgelopen week aan het bidden en vroeg ik God hoe ik hem weer kon bereiken. Ik las vervolgens het  volgende stukje: 
“Kom dicht bij Mij en rust in mijn aanwezigheid. Ik omgeef je volkomen en ben dichterbij dan de lucht die je inademt. Vertrouw op Mij bij elke ademhaling. Je behoefte aan Mij is net zo dringend en continu aanwezig als je behoefte aan zuurstof. Verwaarloos de discipline in het zoeken naar mijn nabijheid dus niet. Omdat je geest snel is afgeleid, moet je steeds weer naar Mij terugkomen. Laat je niet ontmoedigen door je neiging af te dwalen en in bijzaken verstrikt te raken. Blijf gewoon de nodige aanpassingen maken om je steeds weer op Mij te kunnen concentreren. En voer deze kleine correcties met vreugde uit – vertrouwend op mijn liefde. Gebruik mijn Naam, Jezus, om weer met mij in contact te komen. Fluister, zing of schreeuw mijn Naam en herinner je wat deze betekent: de Heer redt. Omlijst mijn Naam met woorden van liefde en vertrouwen. Laat je hart overstromen van dankbaarheid als je nadenkt over alles wat Ik voor je beteken, alles wat Ik voor je hebt gedaan. Dit brengt je dicht bij Mij en helpt je te rusten in mijn aanwezigheid.”
God is als de zuurstof die je inademt, een eerste levensbehoefte zou je zeggen. Hij zegt zelfs dat Hij nog dichterbij is. Toch dwalen we vaak af in gedachten. Maar, zegt het stukje, laat je daar niet door ontmoedigen! Kom terug bij hem. Dit kan met een enkel woord: JEZUS! Ik daag je uit om deze tekst tot je te laten komen, wat spreekt hierin voor jou aan? Neem dat komende week mee in je gedachten. God is je eerste levensbehoefte, maar laat je Hem dat ook zijn?
Ik sluit af met een tweetal verzen uit Psalm 62: “Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.”
Be blessed and be a blessing!
Christianne

Lied van Jorein

Elke maandag delen we een lied. Vandaag deelt Jorein het lied ‘Victorious’ van Insalvation met ons.
“De lyrics zijn supermooi, omdat Jezus ons heeft vrijgekocht en de dood heeft overwonnen. Het maakt me altijd vrolijk en hoopvol.”

Ronald vertelt

Ruben vertelt

Hey allemaal, mijn naam is Ruben en zoals de meesten van mij gewent zijn vergeet ik nog al eens wat… Zo was ik ook vergeten dat ik met jullie iets moest gaan delen, maar goed; gelukkig hebben we ook mensen in ons team die wat gestructureerder zijn en die helpen al te graag mij te herinneren.
Ik wil graag iets delen over de essentie van het evangelie verkondigen. Dit is een onderwerp dat door sommige vol lof word ontvangen en door andere juist niet. Nu ga ik niet vertellen hoe je dat moet doen, maar ik wil je graag vertellen wat het kan doen voor je zelf als je het doet. Wel is het goed om te vertellen dat het iets essentieels is voor ons als gelovigen om te doen, want iemands redding kan er van af hangen dus op de eerste plaats is het belangrijk voor de ander. Maar daar wilde ik niet op ingaan maar juist het gedeelte met wat het voor je zelf kan doen en voor je eigen geloofsleven.
De laatste tijd vond ik het best lastig om veel met God bezig te zijn, maar vandaag had ik de mogelijkheid om iets te vertellen aan iemand anders over Jezus. Ik ga zo’n gesprek niet altijd aan, maar soms ook wel en dit was zo’n keer. Ik moet er wel bij vertellen dat er niet een moment is geweest dat ik met hem heb gebeden of iets dergelijks, maar ik kon wel vertellen over Jezus en wat ik had meegemaakt. En na dat gesprek zat ik weer op de fiets en was ik, na een aantal weken, echt weer aan het praten met Jezus. Niet dat het nooit was gebeurd in die aantal weken, maar dit voelde anders. Ik was zo verheugd om weer contact te hebben met Jezus, omdat… ik kon vertellen over hoe onze Jezus in en door ons heen kan werken en ik werd weer bereid gesteld om mijzelf open te stellen voor de Heilige Geest! Dus als kleine aanmoediging ga het gesprek over Jezus niet uit de weg. Want het kan zo zijn dat je na een tijdje niet echt met God bezig bent geweest in een keer weer een stuk beter in je geloof staat.
En nu ben ik niet de beste schrijver dus weet ook niet zo goed hoe ik dit moet afsluiten dus doe ik het maar met een aantal bijbel teksten die dit ook weergeven.
De eerste tekst komt uit Efeze 6: 15 : En de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van vrede. (dit is een stukje van de wapen uitrusting die we mogen aantrekken als Christen en naar mijn idee is het dan ook goed om die schoenen aan te doen!)
1 Petrus 3:15 : Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Dit zijn zomaar 2 teksten over evangelisatie. Ervaar het zelf! Ga zo’n gesprek niet uit de weg en ga het eens aan en je mag weten dat je het niet alleen doet. De Heilige Geest is met je. En als het niet lukt is het ook geen probleem niet ieder persoon staat er even open voor dat heb ik ook wel eens mee gemaakt, maar ik blijf dit doen voor de mensen die graag meer over Jezus willen horen en daardoor ook dichter bij hem komen en zo ook weer er achter te komen waarom ik geloof.
Ik wens iedereen een goede gezondheid toe en hoop iedereen weer terug te zien als we aanbiddings avonden mogen organiseren!
Groetjes,
Ruben

Lied van Margreet

Elke maandag delen we een lied. Vandaag wil Margreet graag ‘de dag van morgen’ van mensenkinderen met jullie delen. Luisteren dus!

Hidde deelt

Hallo allemaal. Vandaag is het mijn (Hidde) beurt om wat met jullie te delen. En we duiken er meteen in! De afgelopen weken ben ik het boek ‘groei in gebed’ van Mike Bickle aan het lezen. Ik lees niet heel snel, omdat ik vrij snel afgeleid ben, dus het duurt al een tijdje. De ondertitel van het boek is ‘Een praktisch handboek voor het praten met God’. Dit boek (zeker een aanrader) beschrijft verschillende dingen die van belang zijn bij gebed, die voortkomen uit gebed, die voorgaan aan gebed en nog veel meer. Ik las het volgende stuk:
“We moeten onszelf liefhebben in Christus en niets afdoen aan ons voorkomen, onze talenten of bedieningsdoelen. We moeten Jezus liefhebben om wie we in Hem zijn, maar ook voor de onveranderlijke aspecten van ons leven, ons voorkomen, natuurlijke mogelijkheden, persoonlijkheid, familie, ouders, nationaliteit en noem maar op. Ze zijn door God gegeven en we moeten God daarvoor danken. Als je stiekem iemand anders zou willen zijn, of iemands bediening, talenten of familieachtergrond zou willen hebben, moet je je bekeren voor het feit dat je de persoon haat die God in jou geschapen heeft en beginnen met het danken voor al die onderdelen van je leven. Wanneer je begint in te stemmen met de wil en het hart van God, Hem dankt voor hoe Hij jou geschapen heeft, en Hem prijst omdat je kostbaar en waardevol bent exact zoals Hij je gemaakt heeft en jou ziet in Christus, dan zul je na verloop van tijd anders over jezelf beginnen te denken. De waarheid zal je vrij zetten!”
Dit stuk is geschreven in een hoofdstuk dat gaat over de vijf uitingen van Gods liefde. Deze vijf uitingen zijn volgens het boek 1) Gods liefde voor God (binnen de drie-eenheid), 2) Gods liefde voor Zijn volk, 3) onze liefde voor God, 4) onze liefde voor onszelf en 5) onze liefde voor anderen. Het stuk dat je net gelezen hebt hoort bij de vierde uiting van Gods liefde: onze liefde voor onszelf. We praten op de Aanbiddingsavonden wel vaker over Gods liefde, en ook wel vaker over onze identiteit, maar wat in het stuk hierboven beschreven wordt zette mij opnieuw stil bij de realiteit dat ik moet leren om volledig van mijzelf te houden. God heeft mij gemaakt en Hij maakt geen fouten, kortom: God heeft mij gemaakt dus ik ben perfect. Waarom zou ik dan nog iets aan mezelf niet goed vinden?
Het boek beschrijft dat wanneer ik stiekem eigenlijk niet tevreden ben met mezelf, of stiekem nog iets van mezelf zou willen veranderen, dat ik eigenlijk gewoon een deel van mezelf haat. Dit zijn grote woorden waar je misschien van schrikt, maar ik denk wel dat dat waar is. Als je een scheve neus hebt en je bent er niet tevreden mee, dan haat je eigenlijk je neus. Maar misschien heeft God het wel bewust zo gemaakt en zegt God tegen je dat je neus perfect is zoals die is. We moeten leren om onszelf lief te hebben zoals God ons liefheeft. God heeft ons geschapen naar Zijn evenbeeld. Kortom: we lijken op God. Ik geloof dat ieder van ons precies zoals die is iets laat zien van de schoonheid van God. Wanneer wij tevreden zijn met onszelf en trots zijn op onszelf om wie wij zijn in Hem, laten we zien aan de wereld wie God is door dat wat Hij in ons gelegd heeft.
De schrijver in dit boek stelt dat we blij en zelfs dankbaar moeten zijn met alles wat God ons gegeven heeft. Dat omvat zelfs onze familie, onze nationaliteit, en ons uiterlijk. Misschien ben je wel niet tevreden over alles van jezelf en denk je ‘Maar hoe moet ik tevreden met mezelf zijn, als [vul zelf maar in]?’. God heeft ons de sleutel om tevreden te zijn met wie we zijn allang gegeven. God zegt ons dat als we niet tevreden zijn over iets in onszelf dat we God juist moeten danken voor dat Hij ons zo gemaakt heeft. Wanneer we dat blijven doen leren we om tevreden te zijn en worden we uiteindelijk ook blij van waar we eerst teleurgesteld over waren. God leert ons dat dankbaarheid onze opvatting volledig om kan draaien. Waar we eerst onze scheve neus lelijk vonden, vinden we hem nu mooi. Waar we eerst niet tevreden waren over de grootte van ons hoofd, zijn we nu blij met dat unieke aspect van ons lichaam. God draait het om wanneer wij Hem danken om wie en wat we zijn in elk aspect van ons leven.
Misschien herken je in jezelf wel iets waar je stiekem helemaal niet blij mee bent. Ik in ieder geval wel. Ik wil je aanmoedigen om God juist te danken voor die dingen aan jezelf waar je niet blij mee bent. Want jij bent het waard om volledig van jezelf te houden, zoals ook God volledig van jou houdt. Daarnaast geloof ik dat hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je naar je omgeving uitstraalt van wie God is. Zou het niet prachtig zijn als de corona-crisis straks voorbij is dat we met elkaar naar buiten gaan als christenen en dat we zonder iets te zeggen laten zien wie God is? Gewoon door wie we zijn en hoe tevreden we zijn met wie we zijn? Ik denk dat dat mogelijk is. God heeft jou en mij gemaakt, en Hij maakte ons perfect! Geen detail aan jou en mij is een foutje, elk detail heeft Hij bewust gemaakt omdat het iets laat zien van Zijn schoonheid. Jij en ik bezitten een stuk van Gods schoonheid. En daar mogen we trots op zijn! Grijp deze kans, want zodra je gaat zien dat God elk stukje van jou perfect heeft gemaakt wordt het leven alleen maar mooier!
Groetjes, Hidde

Cecilia deelt een lied

Dit liedje is geïnspireerd door Psalm 23. Het helpt ons om te herinneren dat, wanneer wij de goedheid van God proeven, ons hart kunnen laten rusten en onze zorgen kunnen loslaten. Tijdens deze rare periode met veel onzekerheid, hebben wij dit juist nodig: rust voor onze ziel. ‘De Heer is mijn Herder en mij ontbreekt niets’.

Tobias vertelt

Elke vrijdag deelt iemand van ons wat over hoe hij/zij God heeft ervaren in de afgelopen week. Vandaag vertelt Tobias! Kijken dus!

Jorein deelt

Hallo allemaal, vandaag ben ik weer aan de beurt om iets met jullie te delen. Daar moest ik wel even over nadenken, want mijn leven is op het moment niet zo spannend. Ik ben heel blij dat iedereen in mijn directe omgeving nog gezond is en dat we het best gezellig hebben thuis. Maar misschien ben jij er ondertussen al wel helemaal klaar mee of heb je wel mensen in je omgeving waarmee het niet God gaat.
Daarom wil ik vandaag wat delen over twijfel. Het is heel begrijpelijk als je nu door alle dingen die gebeuren gaat twijfelen of God nog wel voor ons zorgt of om ons geeft. Of zelfs of hij er überhaupt is. In de bijbel zijn ook veel voorbeelden van mensen de twijfelen.
Een goed voorbeeld van iemand die begon te twijfelen door zijn omstandigheden was Petrus toen hij tijdens een storm op het water liep (Mattheus 14: 22-36). We weten allemaal dat hij toen hij begon te twijfelen wegzakte in het water. Zo kan het misschien voor jou ook wel voelen, alsof je wegzakt en je geen houvast meer hebt. Hier zit gelukkig een grote maar, Jezus pakte Petrus en trok hem weer uit het water. Dus of we twijfelen of niet, God geeft nog steeds om ons.
Het is helemaal niet erg om te twijfelen. Twijfel maakt je nederig, dat wil zeggen dat je als je twijfelt minder snel geneigd bent om maar te zeggen dat alles wel goedkomt. Het is veel fijner om met iemand te praten over je twijfels als diegene ook twijfelt, dan met iemand te praten die eigenlijk je twijfels niet begrijpt en alles probeert uit te leggen. Wat wel goed is, is om dus wel met andere mensen te praten over dingen waaraan je twijfelt. Op die manier kun je juist groeien in je geloof en wordt God alleen maar mooier.

Lied van Rosanne

Elke maandag delen we een lied, vandaag was de beurt aan Rosanne. Luister hem hier: https://open.spotify.com/track/5qmpdkSWsF8WWqmzw7U3ts?si=Un1i3dmPTf-muXAAq6gmtA

“Vandaag wil ik graag dit nummer met jullie delen, waarin zo mooi Gods liefde wordt bezongen. We kunnen altijd terug naar God toe, Hij komt ons altijd met liefde tegemoet. Laat dat een bemoediging zijn in deze tijd!”

Filmpje van Ruben

Elke vrijdag delen we een filmpje van iemand van het Revive team die deelt hoe het met hem/haar gaat en hoe hij/zij God heeft gezien in de afgelopen tijd. Vandaag deelt Ruben het een en ander met jullie.

In het filmpje verteld Ruben over deze bijzondere tijd en roept hij je op om vol te houden en God te blijven zoeken, juist nu. We kunnen ons voorstellen dat dit een zware tijd is voor jou en dat het zoeken van God moeilijk kan zijn. Heb je behoefte aan contact? Neem dan contact met ons op. Dat mag zijn om gewoon even iemand te spreken, maar mag ook omdat je graag even ergens over wil praten. We nemen graag de tijd om van je te horen hoe het met je gaat!

We willen je uitdagen om stil te staan bij hoe het nu met jou gaat en hoe je relatie met God ervoor staat, daarom hebben we het volgende bedacht:  Schrijf is een brief aan God. Vertel in deze brief aan God hoe het met je gaat en wat deze tijd met je doet. Vertel God wat je verlangt van Hem en hoe jullie relatie is op dit moment. God hoort graag van je, en een brief is een prachtige manier om jezelf te uiten naar God. Wie weet kan het je nog is bemoedigen als je deze brief terugleest over een aantal weken/maanden/jaren!

Blogje van Margreet

“Waar droom jij van als je je akelig voelt?” vroeg ze.
Ik snapte de vraag natuurlijk niet. Ze legde het uit en zei: “Als ik niet lekker in mijn vel zit, droom ik ervan om op een vliegtuig te stappen en ver weg te gaan.”
“Ja,” zei ik. “Ik ook. En dan maakt het me niet eens uit waarheen. Ik wil gewoon weg naar een plek met nieuwe interessantigheden in plaats van de oude ingewikkeldheden.”

We zijn een beetje in een tijd beland waar alles stilvalt. Dat is natuurlijk geen nieuws. Ik moet toegeven dat ik eraan begin te wennen. Ik ben eraan gewend om hele dagen alleen thuis te zijn. Ik betrapte mezelf erop dat ik al rekening begin te houden dat ‘even de winkel in’ niet meer iets is dat bestaat. Zeg nou zelf, als je hele dagen thuis bent, is de supermarkt wel een belevenis. Dus even kijken of ze gist verkopen (ik ga stiekem ook weleens voor kleine boodschappen), betekent dat ik naar de winkel ga, wellicht voor de winkel wacht tot ik naar binnen mag, binnen om alle mensen heen slalom om niet ernstig ziek te hoeven worden, om vervolgens in de rij ga staan bij de kassa en daarna nog weer in de rij te gaan staan om mijn karretje weer af te mogen leveren.
Want zeg nou zelf, al went dit misschien, Nunspeet is vrij klein en een huis is nog veel kleiner. Ik heb na een maand wel alle hoeken en gaten van mijn huis gezien en woon ik hier nog niet eens zo lang. Ik mis de vrijheid.Maar meer dan al die grote en kleine uitwerkingen, begin ik ook te wennen aan de rust die er is in mijn leven.  Ik was druk met allerlei acties en vrijwilligerstaken en groepen, maar dat is allemaal weggevallen. 
Daarbij komt dat we met z’n allen stil zijn gaan staan en dat we allemaal wachten op het moment dat we weer kunnen gaan en staan waar we willen. We wachten, we strekken ons reikhalzend uit naar het moment dat we weer op terrasjes kunnen gaan zitten bij lekker weer. We zijn vol hoop en spanning als er weer een persconferentie is geweest: is er al eind in zicht? En het is ook geen makkelijk wachten. Het is wachten in een donkere tijd waarin het geluid van een sirene steeds herinnert aan de heftige omstandigheden.
Waar droom jij van als je je akelig voelt? We weten niet hoe lang dit gaat duren. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. En ik zou graag mijn horizon verruilen voor een andere. Ik mis op de trein kunnen stappen naar een grote stad. Ik mis de zee. Ik mis het zien van nieuwe dingen, van nieuwe mensen. Ik mis de vrijheid om een praatje met mensen aan te knopen. Ik word nog weleens moe van mezelf, mijn steeds terugkerende gedachten. Ook in mijn leven word ik weleens moe van wachten. Ik loop steeds tegen dezelfde dingen aan en wat duurt het soms lang voor er dingen veranderen en verbeteren. Soms lijkt de weg zo donker, lang en eenzaam.
Soms is het enige dat wij dan kunnen doen, wachten. En dan niet (alleen), dromend van het moment het moment dat we weer verder kunnen of hoe we deze situatie kunnen ontsnappen, maar ook aanwezig zijn in wat ons ook maar bezighoudt. Middenin de heftigheid van het leven. Niet alleen fantaserend van nieuwe dingen die ons afleiden, maar ook aanwezig. Ook in dingen die moeilijk of ingewikkeld zijn, want deze dingen leren ons zoveel over onszelf en zijn zo waardevol. Er is moed nodig om niet weg te willen lopen.
Waar wil jij van weglopen? Schrijf er eens een brief over naar God.

Lied van Tobias

Elke maandag delen we een lied. Vandaag was Tobias aan de beurt. Hij heeft gekozen voor het lied ‘Dabar El Libi’.

“Dit lied is Joods, maar gelukkig zit er ondertiteling bij.
Ik vind het gaaf om God te aanbidden met Zijn volk en ik vind de tekst en het lied zelf fijn ?”

Jorein vertelt

Elke vrijdag deelt iemand van ons team een filmpje. Vandaag was het de beurt van Jorein. Benieuwd? Check het snel!

Ronald deelt

Er is een verschil tussen kennis hebben van God of God daadwerkelijk kennen. Lees eens Daniel hoofdstuk 6. Je leest hier over allerlei tegenslag in het leven van Daniël. Hij wordt door zijn vijanden opgepakt en wordt uiteindelijk in een leeuwenkuil gegooid. Wat zou er allemaal door hem heen gegaan zijn in deze voor hem heftige tijd? Het bijzondere vind ik hoe hij blijft vertrouwen op God. Hij bleef God zoeken en wist: beter één dag bij mijn Heer, dan duizend dagen ergens anders. Daniel’s geheim? Vers 11: hij bad en zocht God die maal per dag, zoals zijn gewoonte was. Hij had de rijkdom ontdekt van het dagelijks God zoeken. Hoewel zijn omstandigheden veranderden en voor hem persoonlijk verslechterden, was zijn houvast de Heer. Hij kende door al die dagen van ontmoeting God persoonlijk en vertrouwde op zijn voorziening.

Als Noëlle straks ouder is, kan ik tegen haar zeggen dat vuur gevaarlijk is. Op dat moment heeft ze kennis van het gevaar van vuur. Als Noëlle echter haar vingers eens in het vuur steekt, dan kent ze dat vuur gevaarlijk is. Zij heeft het zelf ervaren. Wij kunnen veel kennis over God krijgen, we kunnen veel over hem lezen en leren. Dat is ook goed. Maar vergeet niet de kracht van het leren kennen van God als je persoonlijke Heer en Verlosser door hem dagelijks te zoeken. Kom in zijn aanwezigheid!

Lied van Christianne

13 april 2020
Elke maandag delen we een lied, vandaag was het de beurt van Christianne. Ze deelt Mighty to save van Hillsong. “God is een god van redding, je mag altijd bij hem komen. Hij overwon het graf!”

Hidde deelt

10 april 2020
Hidde vertelt hoe hij God heeft gezien in de afgelopen week. Benieuwd? Kijk het hier!

Boodschap van Rosanne

8 april 2020
In deze angstige en onrustige tijd, wil ik graag dit filmpje met jullie delen die beschrijft hoe angst voortkomt uit het geloven van leugens.:
https://www.youtube.com/watch?v=mZL2tAWcGj8 
“En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'” (Joh 8:31-32)

Ruben deelt een lied

Elke maandag delen we een lied wat je kunt luisteren ter bemoediging in deze tijd. Vandaag was Ruben aan de beurt en hij heeft gekozen voor het nummer ‘Lean Back’ van Capitol City Music.

“Ik heb dit nummer gekozen, omdat het aangeeft dat je altijd kunt terugvallen op Gods armen. Zijn liefde is zoveel beter dan al het andere!”

Margreet vertelt

3 april 2020
Margreet vertelt hoe ze God heeft gezien in de afgelopen week. Benieuwd? Kijk het filmpje!

Bemoediging van Tobias

1 april 2020
Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Die in mij blijft, en Ik in hem,
die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
– Johannes 15:5

In deze rare tijden, blijft dit belangrijk; dat we in Hem blijven. Dat we diep in Hem geworteld zijn. Want Hij is onze hoop, onze steenrots. Terwijl de wereld in paniek is, mogen wij God vertrouwen dat Hij vóór ons is en voor ons zorgt (Lukas 12:4-7). We mogen dicht tegen Hem aan kruipen. In Hem hebben we het meest stabiele punt in het heelal gevonden!
Hoe dan?
Lees je Bijbel! Het is zo’n groot cadeau en er ligt zóóó veel rijkdom in verborgen! Het is ook een manier waardoor je God leert te vertrouwen. (Ik heb lekker veel Bijbelteksten neergezegd in dit stukje tekst, dus kun je daar induiken als je wil.)
Zoek God, dag en nacht! Doe alles wat je doet met Hem (Spr. 3:5,6) en vertrouw op Hem.
Stort je hart uit bij Hem en blijf bidden.
Liefde is niet krampachtig of verplichtend. Het gaat er niet om of je vandaag wel minstens één hoofdstuk uit je Bijbeltje hebt gelezen of wel hebt gebeden. Het gaat erom dat je in Hem blijft en dat je Hem beter leert kennen en dichterbij Hem komt.
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft (vertrouwen) in God,
geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als
dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats
voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,
opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
– Johannes 14: 1-3

Lied van Hidde

30 maart 2020
Ik heb het lied ‘Alive & Breathing’ gekozen omdat dit lied een positief inzicht geeft in moeilijke tijden. Wat er ook gebeurt, ‘Joy still comes in the morning’!
https://open.spotify.com/track/1nmspIOQLdmBhGfT747dEJ?si=CE2xbBeFTF69FnKGj8Uz7g
Klik op de link om het lied te luisteren!

Wat doen we nou eigenlijk op deze website? Lees het hier!

Hallo en welkom. Leuk dat je kijkt op onze website! Omdat we elkaar in deze tijd niet meer fysiek kunnen ontmoeten op de Aanbiddingsavonden, delen we elke week een aantal dingen hier en op onze Sociale Media. Op maandag delen we een lied, hopelijk inspireert dit jou! Op woensdag delen we een wat inhoudelijker bericht. Dit kan een overdenking van een van ons zijn, dit kan ook een filmpje zijn van een spreker die ons geïnspireerd heeft. Op vrijdag delen we een filmpje, waarin we je vertellen wat wij nu doen in onze eigen levens en hoe we God zien in deze tijd. Vind jij het moeilijk om God te zoeken nu er geen Aanbiddingsavonden en kerk meer zijn? Kijk dan regelmatig even hier en gebruik dit als jou contactmomentje met God! We hopen dat het je zal bemoedigen!

Neem contact op met Revive!
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van wat we doen? Of wil je gewoon graag iemand van het Revive Aanbiddingsavonden team spreken? Neem dan contact met ons op!
Vul uw emailadres of telefoonnummer in zodat we kunnen reageren.