Samenvoeging met Stichting Revive

Samenvoeging met Stichting Revive

Na een tijd van elkaar ontmoeten en samen bidden hebben het bestuur van Stichting Revive als het bestuur van het Huis van Gebed Nunspeet besloten verder samen op te trekken. Concreet uit zich dit in het feit dat per direct de activiteiten van Revive onder het Huis van Gebed Nunspeet komen te vallen. Tevens is een nieuw bestuur gevormd met afvaardigingen van beide stichtingen.

Op de netwerkavond van 13 november is het voorgaande nader toegelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die e-mailen naar info@huisvangebednunspeet.nl

Bestuur Huis van Gebed Nunspeet