U bent mijn gerechtigheid

Here Jezus Christus,
U bent mijn gerechtigheid,
maar ik ben Uw zonde:

U hebt op Zich genomen,
wat van mij is,
en mij gegeven,
wat van U is.

U hebt op Zich genomen,
wat U niet was,
en hebt mij gegeven,
wat ik niet was.

(Maarten Luther, 1483-1546)